Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  No_photo
  Họ và tên ThS. Phan Hoài Thanh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/tracuukienthuchoahoc
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 102 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phạm Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thanhndm
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 12256 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Quốc Tuấn
  Giới tính Nam
  Website http://tuandieundm.violet.vn
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 1086 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Phan Đăng Quyền
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 5516 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Hồ Đức Vượng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 3922 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên NGND. Phạm Xuân Thành
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Thể dục
  Điểm số 21 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Trần Đình Tuấn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Bá Uyn
  Giới tính Nam
  Chức vụ Học sinh
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên T T T
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 0 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên ThS. Hoàng Thị Nguyệt
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Đức Vượng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 5724 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Phương
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Tin học
  Điểm số 29 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Hùng
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hungcuc2807
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 1122 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Hồ Quang Vinh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/hoquangvinh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
  Điểm số 702 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Thư
  Giới tính Nữ
  Website http://maianhthu1984.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Quỳnh Lưu 2
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 48448 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Anh Tuấn
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thaominh
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 18477 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lai The Quang
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quanglt1965
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 3401 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Nguyễn Đức Mậu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Đậu Thị Tú
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 87 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên ThS. Phan Hoài Thanh
  Giới tính Nam
  Website http://thanhtu257188.violet.vn
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
  Quận/huyện Huyện Quỳnh Lưu
  Tỉnh/thành Nghệ An
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 23772 (xem chi tiết)